Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:4. Adatvédelem

Létrehozva: 2003. február 27.
Módosítás: 2010. február 17.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

 
A fórum adatvédelemi kiegészítése az Ügyfélkapu adatvédelmi nyilatkozatához
4.1. A Portál Párbeszéd fórummal összefüggő adatkezelése:
4.1.1. A Portál üzemeltetője saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz, hogy a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében az adatokat kizárólag jogszerűen kezelje.
4.1.2. A Portál üzemeltetője a felhasználók tájékoztatása érdekében részletes, a felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatót készít és tesz elérhetővé a Kormányzati Portálon.
4.2. Az aktív fórumhasználó önmagáról közölt adatai:
4.2.1. A hagyományos internetes fórumoktól eltérően egyéni aktív fórumhasználók a Párbeszéd fórumon - a 3.2. pontban jelzett korlátozással - csak saját nevük alatt tehetnek közzé hozzászólásokat. Az internet sajátosságai következtében a hozzászólások tartalma a hozzászólók nevével együtt, korlátozás nélkül bárki számára megismerhetővé válik.
4.2.2. A hozzászólás közzététele közszereplés, a hozzászóló ezzel felhatalmazást ad arra, hogy a fórumon általa közzétett személyes adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák stb.). A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő - nem feltétlenül valós - következtetéseket vonhatnak le. E következtetéseknek, véleményeknek mások - a rágalmazás és a becsületsértés szintjét el nem érve - ugyancsak nyilvánosan hangot adhatnak, és a fórumozónak tűrnie kell a közszerepléséhez kötődő kritikát, más közszereplőkhöz hasonlóan.
4.2.3. A hozzászóló által a közétett adatai további kezelésének jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott vélelem: az érintett hozzájárulását a nyilvánosságra hozatalhoz megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Mivel hozzászólás közlése a fórumon közszereplés, ezért a Portál üzemeltetője a közzétett hozzászólásokat korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a fórum aktív felhasználója adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni, hasonlóképpen egy nyomtatott sajtóban megjelent hozzászóláshoz.
4.3. A hozzászóló által másokról közölt ismeretek:
4.3.1. Hozzászólásban a hozzászóló személyétől különböző személy adatait csak akkor szabad közölni, ha az érintett ehhez hozzájárult, vagy az érintett tevékenysége, illetve az adat jellege miatt ezt törvény engedi meg. A hozzászóló mások személyes adatainak jogellenes közléséért - függetlenül a közlés igazságtartalmától - felelősséggel tartozik. A felelősség mértéke nagyobb a különleges adatok -
4.3.1.1. a faji eredetre,
4.3.1.2. a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra,
4.3.1.3. a politikai véleményre vagy pártállásra,
4.3.1.4. a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre,
4.3.1.5. az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
4.3.1.6. az egészségi állapotra,
4.3.1.7. a kóros szenvedélyre,
4.3.1.8. a szexuális életre vonatkozó ismeretek, valamint
4.3.1.9. a bűnügyi személyes adatok - jogellenes közlése esetén.
4.3.2. Különösen akkor jogszerű más személy adatainak közzététele, ha
4.3.2.1. a személy a rá vonatkozó ismeret nyilvánosságra hozatalához - különleges adat esetében írásban - előzetesen hozzájárult,
4.3.2.2. közhatalmat gyakorló személy közhatalmi tevékenységével összefüggő adatai közzétételéről van szó
4.3.2.3. közszereplő közszereplésével összefüggő adatainak nyilvános közlése valósul meg, ideértve más fórumozónak a saját maga által a fórumon korábban közzétett adatait és az azokból levont következtetéseket is (vö. még erről a 4.2.2. pontot).
4.3.3. A hozzászóló a 4.3.1. és 4.3.2. pontokban foglaltak alapján közzétett ismeretekkel sem sértheti mások becsületét, jó hírnevét - azokért felelősséggel tartozik, állításainak igazságtartalmától függetlenül.
4.3.4. A Portál üzemeltetője adatvédelmi okból csak abban az esetben köteles hozzászólás szövegét törölni, ha hitelt érdemlően igazolódik, hogy valakinek az adatait jogellenes módon közölték a fórumon.
4.4. Az a levél, amelyet az üzemeltető saját postai címéről (1081, Budapest, Csokonai u. 3.), vagy a "@magyarorszag.hu" domain-névről az alábbi, hivatalos üzemeltetői azonosítójú email-címeiről küld, nem minősül magánlevélnek, ha tartalmának valamely részét a címzett nyilvánosságra hozza:
"info"
"moderator"
"ugyfelszolgalat".
Ugrás vissza Ugrás vissza...