Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:2. Aktív fórumhasználók és akkreditált szolgáltatók

Létrehozva: 2006. március 17.
Módosítás: 2008. június 20.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:


Az aktív fórumhasználók és az akkreditált szolgáltatók konkrét jogosítványai- - -

2.1. A természetes személyek regisztrációs eljárását, amelynek során személyes ügyfélkaput nyithatnak, a Portál Ügyfélkapuról szóló leírásai részletezik. A személyes ügyfélkapuval rendelkező személyek olyan további azonosítási eljárás után kapnak aktív fórumhasználói jogosultságot, amely biztosítja az 1.3. pontban megjelölt feltételek teljesülését.- - -

2.2. A Portál üzemeltetője a Kopint-Datorg ZRT Tartalommenedzsment Divíziója (továbbiakban: a Portál üzemeltetője), a Fórum üzemeltetője a Divízió Tartalommenedzsment Osztálya (továbbiakban: a Fórum üzemeltetője).- - -

2.3. A Portál üzemeltetője céljának tekinti annak biztosítását, hogy a Fórum aktív felhasználói párbeszédet indíthassanak (témanyitási jog), a nyitott témákkal kapcsolatban megjeleníthessék kérdéseiket, megjegyzéseiket és javaslataikat (hozzászólási jog), a hozzászólásokat tovább küldhessék (véleménytovábbítási jog), anonim módon értékelhessék (értékelési jog), hozzászólókként email-címük felfedése nélkül felvehessék egymással kapcsolatot (üzenetküldési jog), s hogy olvasói a hozzászólók felelősen kinyilvánított véleményét kulturált formában megismerhessék.- - -

- - -

2.3.1. A vélemények kölcsönös megismertetésének kereteit a moderálási szabályok (vö. 6. pont) határozzák meg. A hozzászólók a Fórumon közzétett hozzászólásaik tartalmáért büntetőjogi felelősséggel tartoznak.- - -

2.3.2. Az aktív fórumhasználók közössége összegzett szavazatokkal értékeli a hozzászólásokat, a hozzászólások összegzett pontjain keresztül pedig az egyes hozzászólókat, témákat és rovatokat. - - -

2.3.2.1. Az értékelési rendszer célja az, hogy a fórum olvasói ne csak a hozzászólásokban kifejtett egyéni véleményekkel, hanem a hozzászólások, hozzászólók, témák és rovatok összpontszámaiban megjelenő közösségi véleménnyel is megismerkedhessenek. - - -

2.3.2.2. Az értékelési jog általános (bármely aktív fórumhasználó értékelhet), egyenlő (minden aktív fórumhasználónak havonta ugyanannyi felhasználható pontja van) és titkos (a Fórum üzemeltetői csak a pontozás tényét ismerik, de azt nem, hogy valamely felhasználó valamely véleményt pozitívnak vagy negatívnak minősített-e.- - -

2.3.2.3. Az aktív fórumhasználó hozzászólásonként egyszeri alkalommal értékelheti mások hozzászólását pozitív vagy negatív pont adásával. - - -

2.3.2.4. A Fórum üzemeltetői és olvasói számára nem elérhető az az információ, hogy az egyes hozzászólásokat személyesen ki értékelte pozitívnak vagy negatívnak. Az egyes felhasználók pontadásainak elemzésével nem vonható le következtetés az érintett felhasználó nézeteire, politikai pártállására, vallásos vagy más meggyőződésére. - - -

2.3.2.5. A Fórum moderátorai a téma ismeretében, mérlegelés után és nyilvános indoklással dönthetnek úgy, hogy valamely téma pontozhatóságát megszüntetik, ha úgy ítélik meg, hogy a témához kapcsolódó hozzászólások nem értékelhetők sem pozitívan, sem negatívan. - - -

2.3.2.6. Az egyes hozzászólások értékelhetősége 12 nap után automatikusan megszűnik, az adható pontok száma havonta maximum 100. A Portál üzemeltetője - a 7.1 pontban leírtak szerint - az értékelhetőség időtartamát és a havonta adható pontok számát a fórumhasználók javaslatára, a fórumközösség értékelési szokásainak változása alapján felülvizsgálja. - - -

2.3.2.7. Az aktív fórumhasználó értékelési joga - a 2.3.2.5. és a 6.10.2. pontokban megjelölt eseteket kivéve - moderátori döntéssel nem korlátozható. - - -

2.3.3. Az aktív fórumhasználók - a hozzászólások fejlécében található ikonok segítségével - egymás email-címének ismerete nélkül is elküldhetik egymásnak a Fórum hozzászólásait és levelezés céljából felvehetik egymással a kapcsolatot. - - -

2.4. A közszolgáltatók akkreditált szolgáltatóként vehetnek részt a Fórum munkájában. Akkreditált szolgáltató lehet bármely közhivatal, továbbá bármely, közszolgáltatással foglalkozó szervezet, intézmény, vállalkozás, ezek szervezeti egységei, valamint ezek vezetői.- - -

2.4.1. A közszolgáltatók akkreditációs eljárását a 3.4. pont részletezi. - - -

2.4.2. Az akkreditált szolgáltatóknak nincsen értékelési joga. Az akkreditált szolgáltatók nevében nyilatkozó magánszemélyek aktív fórumhasználóként részt vehetnek a Fórum munkájában, ebben az esetben rájuk ugyanúgy érvényesek a Párbeszédszabályzat előírásai, mint bárki másra. - - -

2.4.3. Az akkreditált szolgáltató technikai lehetőséget kap arra, hogy saját portálján, saját grafikai környezetében a számára fontos témakörök fórumait - a kormányzati portál védett adatbázisára építve - megjeleníthesse. - - -

2.4.4. Az akkreditált szolgáltató a témanyitó hozzászólásában foglalt adatokat frissítés céljából módosíttathatja. - - -

2.5. A moderátorok egyedi döntés alapján, pontos indoklással dönthetnek fórumjogosultság korlátozásáról valamely témában. Az indoklásnak a Párbeszéd szabályzatban nyilvánosan közölt célok és elvek teljesítéséhez kell kötődniük.

Ugrás vissza Ugrás vissza...