Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:6. Moderációs szabályzat

Létrehozva: 2003. február 27.
Módosítás: 2008. június 20.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

(1986. évi II. tv. a sajtóról, 3 § (1)):
"A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével."
6.1. A portál üzemeltetője moderátorokat jelöl ki abból a célból, hogy a fórum működése áttekinthető, a Párbeszédszabályzatnak megfelelő és kulturált hangvételű legyen, valamint, hogy munkájukkal elősegítsék az aktív hozzászólók körének folyamatos bővülését.
6.2. A moderátorok
6.2.1. átrovatolhatnak:
6.2.1.1. több rokon témát új alrovatba vonhatnak össze,
6.2.1.2. témát helyezhetnek át,
6.2.1.3. azonos tartalommal indított témákat összevonhatnak úgy, hogy a később indított témát az elsőként indítottba illesztik be;
6.2.2. indoklással megváltoztathatják egy téma címét
6.2.2.1. a témanyitó hozzászólásban kifejtett tartalom, vagy
6.2.2.2. a témanyitó hozzászólást pontosító párbeszéd tartalma alapján;
6.2.2.3. a többértelműség,
6.2.2.4. túlzó általánosítás megszüntetése,
6.2.2.5. témaösszevonás előtt a befogadó téma címének felkészítése,
6.2.2.6. az internetes kommunikációban kiegészítő jelentéstartalmat hordozó indokolatlan nagybetű-használat megszüntetése céljából;
6.2.2.7. nyilvánvaló elütési hiba,
6.2.2.8. ékezet nélküli karakterhasználat,
6.2.2.9. Párbeszédszabályzatba ütköző tartalom miatt.
6.2.3. bizonyos témákban korlátozhatják a fórumjogosultságokat;
6.2.4. hozzászólásokat törölhetnek,
6.2.5. fórumhasználók fórumjogosultságait határozott időtartamra felfüggeszthetik;
6.2.6. döntéseiket a nyilvánosság előtt, az erre szolgáló témákban ("Moderátori Közlemények", valamint "Kérdések, megjegyzések, javaslatok a moderátoroknak") tárgyszerűen és szubjektivitástól mentesen közlik és indokolják.
6.2.6.1. A moderátorok és az üzemeltető a nyilvánosságtól elzártan (magánlevélben, telefonon, e-mail-ben stb.) nem foglalkoznak a döntések indoklásával, a Párbeszédszabályzat értelmezésével, a moderátori tevékenységgel, az ilyen témájú levelekre nem kötelesek válaszolni.
6.2.6.2. Azok a fórumhasználók, akik hozzászólás-jogosultságuk felfüggesztési ideje alatt a moderátori döntésekkel szemben – a 6.2.7.1 és a 6.2.7.2. pontokban meghatározott módon – magánlevélben vagy e-mailben panasszal élnek, hozzájárulnak ahhoz, hogy a panaszukban foglaltakat a moderátorok vagy az üzemeltető részben vagy egészben nyilvánosságra hozza.
6.2.7. felülbírálhatják saját döntéseiket, ennek hiányában ezt csak a moderátorok közössége, majd az üzemeltető teheti meg.
6.2.7.1. A moderátor szabályzatellenes döntésével szemben - a konkrét moderátori döntés és a Párbeszédszabályzat fellebbezést megalapozó pontjának megjelölésével - a moderátorközösségnél nyilvánosan,
6.2.7.2. a moderátorközösség szabályzatellenes döntésével szemben - szintén a konkrét döntés, valamint a Párbeszédszabályzat fellebbezést megalapozó pontjának megjelölésével - a Portál üzemeltető vezetőjénél lehet fellebbezni a Portáligazgatói üzenetküldő ikon segítségével, levélben (Kormányzati Portál, 1389, Budapest, Pf. 133) vagy faxon a Portál titkárságán (06-1 301-80-60). Az üzemeltető vezetője 15 munkanapon belül egy személyben dönt a fellebbezés elbírálásáról.
6.2.7.3. A fellebbezés határideje a moderátori döntéstől számított 15 munkanap, nem számítva a fellebbező hozzászólás-jogosultságának esetlegesen éppen aktuális felfüggesztési idejét.
6.2.8. A moderátoroknak moderátori jogosultságukat használva a szabályzat 2.3. pontjában meghatározott témanyitási, hozzászólási, értékelési és véleménytovábbítási joguk nincsen. Magánemberként, saját nevű, ügyfélkapus jogosultságukat használva jogosultságaik megegyeznek a többi aktív fórumhasználóval.
6.3. Az üzemeltető felelősséget vállal azért, hogy a fórumon bármely hozzászólást megjelenít, amelynek megjelentetése nem ellentétes a Párbeszédszabályzattal - a moderátorok csak azt vizsgálhatják, hogy valamely hozzászólás egésze megfelel-e a Párbeszédszabályzatnak, és ennek megfelelően járnak el. A hozzászólás tartalmán túl nem vizsgálják
6.3.1. a hozzászólók szavahihetőségét,
6.3.2. a hozzászólás igazságtartalmát, valamint azt, hogy a hozzászólás ellentmondásos-e, vagy ellentmond-e más hozzászólásnak,
6.3.3. azt, hogy a hozzászólásnak csak valamely részlete felel-e meg a szabályoknak - ennek megfelelően vagy változatlan formában meghagyják, vagy törlik az egészet.
6.4. A moderátorok munkakörükből adódóan, vagy bármely hozzászóló nyilvános javaslata után, tartalmi okok miatt törölhetik azokat a hozzászólásokat, amelyek
6.4.1. jogszabályt sértenek, a 4. pontban részletezett adatvédelmi elveket sértik, bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, vagy arra való jelentkezést tartalmaznak,
6.4.2. agresszív, félelemkeltő, rasszista, vulgáris vagy obszcén hangvételűek, gyűlöletre uszítanak, személyiségi, illetve közösségi jogokat sértenek
6.4.3. a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést súlyosan sértik
6.4.5. a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, tudatosan vagy témaromboló módon akadályozzák vagy zavarják,
6.4.6. a moderátorok személyiségi jogait nem a moderátori tevékenységük alapján sértik
6.4.7. a vitapartner személyiségét, közszerepléstől független magánéletét súlyosan sértik, szellemi, szakmai vagy egyéb képességeit súlyosan sértő módon minősítik
6.4.8. a fórumban törölt hozzászólásokat terjesztenek, akár részben is,
6.4.9. a Párbeszédszabályzatban rögzített elveket sértő, de eredetileg nem a Fórumban megjelent tartalmak terjesztésére irányulnak vagy - a moderálás időpontjában - ilyen internetes oldalra mutató hivatkozást tartalmaznak,
6.4.10. személyes adatot tartalmaznak valakiről, ha az érintett sérelmezi ennek nyilvánosságra hozatalát,
6.4.11. témaidegenségükkel akadályozzák a Kormányzati Portál közszolgálati funkcióinak ellátását
6.4.12. kereskedelmi jellegű, pénzforgalomhoz kötött szolgáltatás vagy áru vásárlását reklámozzák.
6.5. A moderátorok legfeljebb egy munkanapig nem kötelesek törölni véleménynyilvánítás miatt tartalmilag moderálandó hozzászólást, ha reményt látnak arra, hogy a hozzászólás szerzője belátja véleményének tarthatatlanságát.
6.6. Technikai okok miatt törölhetők azokat a hozzászólások, amelyek
6.6.1. ismételtek (duplázás)
6.6.2. idegen nyelvű tartalommal, a téma méretének vagy megjelenésének megváltoztatásával akadályozzák a fórumüzemeltetés 2.3. pontban megjelölt céljainak teljesítését.
6.7. A nem technikai okok miatt törölt hozzászólások törlését a moderátornak indokolnia kell, és a hozzászólót figyelmeztetnie kell a Párbeszédszabályzat betartására. A döntésnek és indoklásnak tartalmaznia kell
6.7.1. a törölt hozzászólás szerzőjének nevét, a hozzászólás helyét és időpontját
6.7.2. az utalást a Párbeszédszabályzat törlést megalapozó pontjára
6.8. Fórumjogosultság megvonása
6.8.1. A 2.3. pontban meghatározott fórumjogosultságot csak a Párbeszédszabályzat megsértése miatt lehet megvonni.
6.8.2. A fórumjogosultság megvonása csak felfüggesztést jelent, de nem jelenti az ügyfélkapu használat törlését.
6.8.3. A Párbeszéd szabályzat megsértése miatt a fórumjogosultság előbb három napra, majd egy hétre, ezt követően minden alkalommal egy héttel hosszabb időtartamra vonható meg. Abban az esetben, ha a hozzászóló jogosultságát három hónapig nem kellett felfüggeszteni, akkor három hónap eltelte után a fórumjogosultság jog ismételten előbb három napra, majd egy hétre, majd hetenként hosszabbodva vonható meg.
Ugrás vissza Ugrás vissza...