Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:1. Fórumjogosultságok

Létrehozva: 2008. október 2.
Módosítás: 2010. február 17.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

1.1. A fórum felhasználói:

1.1.1 az aktív fórumhasználók (az Ügyfélkapun belépő cselekvőképes természetes személyek);
1.1.2. az akkreditált szolgáltatók (a 1.12. pontban részletesebben meghatározott közszolgáltatók);
1.1.3. a moderátorok és a moderátorközösség.

1.2. A természetes személyek regisztrációs eljárását, amelynek során személyes ügyfélkaput nyithatnak, a portál Ügyfélkapuról szóló leírásai részletezik.

1.3. Az aktív fórumozáshoz az Ügyfélkapuval rendelkező felhasználóknak a Fórumba is regisztrálnia kell magát. Személyes ügyfélkapuval rendelkező személyek olyan további azonosítási eljárás után kapnak aktív fórumhasználói jogosultságot, amely biztosítja az 1.7. pontban megjelölt feltételek teljesülését. Csak Fórum regisztráció után, élő Ügyfélkapuval lehet hozzászólni a Fórumhoz, de a hozzászólások olvasásához sem Ügyfélkapu, sem Fórum regisztráció nem szükséges.

1.4. Az aktív fórumhasználó neve nyilvánossá válik, ha hozzászól a fórum témájához; névütközés esetén a fórumhasználó megkülönböztető jelet kap.

1.5. Az Ügyfélkapu regisztrációkor megadott - későbbi változtatás esetén megváltoztatott - e-mail címet a Fórum üzemeltetője nem teszi nyilvánossá, harmadik félnek nem adja át, de annak felhasználásával lehetővé teszi, hogy a hozzászólók egymással felvegyék a kapcsolatot.

1.6. Az akkreditált szolgáltatót közvetlenül az üzemeltető akkreditálja.

1.7. Egy személynek nem lehet több, és több személynek nem lehet egy hozzáférési jogosultsága - kivéve a moderátorokat és az akkreditált szolgáltatókat, akiknek az értékelési jogosultsága az 1.12.2. és 3.14. pontokban jelzett módon korlátozott.

1.8. Az ügyfélkapus fórumhozzáférési jogosultság személyhez kötött, azt a felhasználó kizárólagos használatra kapja, tovább nem adhatja. A felhasználónév és a jelszó mással történő megosztásának veszélyeit a felhasználó viseli.

1.9. A hozzáférést biztosító jelszónak a felhasználótól eltérő személy általi használata a Ptk. névviselési sérelemről szóló 77. § (4)-ba ütközhet, valamint a következő bűncselekményeket valósíthatja meg:

  • magántitok jogosulatlan megismerése (Btk. 178/A. §),
  • számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény (Btk. 300/C. §)

1.10. A portál üzemeltetője a fórum aktív felhasználói számára fórumjogosultságokat biztosít:

  • témanyitási jog - a különböző rovatokban témák indíthatók;
  • hozzászólási jog - a nyitott témákkal kapcsolatban kérdések, megjegyzések és javaslatok jeleníthetők meg, vállalva a büntetőjogi felelősséget a fórumon közzétett hozzászólások tartalmáért;
  • értékelési jog - az aktív fórumhasználó hozzászólásonként egyszeri alkalommal anonim módon, pozitív vagy negatív pont adásával értékelheti mások hozzászólását
  • véleménytovábbítási jog - a hozzászólások továbbküldhetők;
  • üzenetküldési jog - a hozzászólók e-mail címük felfedése nélkül felvehetik egymással a közvetlen kapcsolatot.

1.11. Az aktív fórumhasználók összegzett szavazatokkal értékelhetik a hozzászólásokat, a hozzászólások összegzett pontjain keresztül pedig az egyes hozzászólókat, témákat és rovatokat.

1.11.1. Az értékelési jog általános (bármely aktív fórumhasználó értékelhet), egyenlő (minden aktív fórumhasználónak havonta ugyanannyi felhasználható pontja van), titkos (a fórum használói és üzemeltetői csak a pontozás tényét ismerik, de azt nem, hogy valamely felhasználó valamely véleményt pozitívnak vagy negatívnak minősített-e).
1.11.2. Az egyes hozzászólások értékelhetősége 12 nap után automatikusan megszűnik, az adható pontok száma havonta maximum 100.

1.12. A közszolgáltatók akkreditált szolgáltatóként vehetnek részt a fórum munkájában.

1.12.1. Akkreditált szolgáltató lehet bármely közhivatal, továbbá bármely, közszolgáltatással foglalkozó szervezet, intézmény, vállalkozás, ezek szervezeti egységei, valamint ezek vezetői.
1.12.2. Az akkreditált szolgáltatóknak nincs értékelési joguk. Az akkreditált szolgáltatók nevében nyilatkozó magánszemélyek aktív fórumhasználóként részt vehetnek a fórum munkájában.
1.12.3. Az akkreditált szolgáltató a témanyitó hozzászólásában foglalt adatokat pontosítás céljából módosíttathatja.

1.13. A fórumon bármilyen hozzászólás megjelenhet, de a fórum nyilvánossága előtt csak a szabályzatnak megfelelő hozzászólás maradhat. A felhasználók magukra nézve kötelezőnek fogadják el a szabályzatot.

Ugrás vissza Ugrás vissza...