Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:1. Regisztrációs szabályok, felhasználói jogok és kötelezettségek

Létrehozva: 2013. március 23.
Módosítás: 2013. március 23.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

1.1. A fórum regisztrált felhasználói:

1.1.1 egyéni fórumhasználók, akik Ügyfélkaput nyitottak és a fórumon is regisztrálták önmagukat

1.1.2. az akkreditált szolgáltatók (az 1.10. pontban részletesebben meghatározott felhasználók)

1.2. A regisztrált felhasználók magukra nézve kötelezőnek fogadják el a fórumszabályzatot és vállalják a polgár- és büntetőjogi felelősséget a fórumon közzétett hozzászólásaik tartalmáért.

1.3. A fórumregisztráció során az ügyfélkapus felhasználó megadja a viselt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, nyilatkozik arról, hogy elfogadja a fórumszabályzatot. Az adatoknak meg kell egyezniük az ügyfélkapu regisztráció során megadottakkal.

A regisztrált felhasználók hozzászólásai az ügyfélkapu törlésekor is megmaradnak, valós nevükkel azonosítva. A fórumregisztrációkor megadott adatokat - a viselt név kivételével – a fórum rendszere nem tárolja, azokból egy olyan lenyomatot képez, amelyből az eredeti adatok nem visszafejthetők, ugyanakkor alkalmas az egyértelmű hozzárendelésre. A lenyomat ellenőrzésére kizárólag egy új felhasználó regisztrációjakor kerül sor, hogy ha a fórumozó megszüntette ügyfélkapuját, ám később ismét ügyfélkaput nyit, össze lehessen a hozzászólásaival rendelni, illetve, hogy egy személy két ügyfélkapuval ne fórumozhasson két személyként. E lenyomat teszi lehetővé azt, hogy a fórumozó saját nevén folytassa a fórum használatát.

Ha a fórumozó saját neve a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint megváltozik, és ezt a fórumozó a fórumon bejelenti, akkor a hozzászólásokban olvasható név is visszamenőlegesen követi a változást.

1.4. Névütközés esetén - ha a regisztrált fórumhasználó viselt neve megegyezik már regisztrált fórumozóéval - a fórumhasználó neve számmal ellátva jelenik meg. A regisztrált fórumhasználó neve akkor válik nyilvánossá, ha hozzászól a fórumhoz. A fórumozó a megkülönböztető szám helyett – a működtetővel egyeztetve – maga is meghatározhat megkülönböztető jelet.

1.5. A fórum a felhasználó ügyfélkapus email-címét használja. Ezt az email-címet a fórum üzemeltetője a felhasználó beleegyezése nélkül nem teszi nyilvánossá, harmadik félnek nem adja át, de annak felhasználásával lehetővé teszi, hogy azok, akik már legalább egy alkalommal hozzászóltak a fórumon, egymással közvetlenül is felvegyék a kapcsolatot a hozzászólások fejlécében található üzenetküldő ikonok segítségével.

1.6. A fórum egyéni regisztrált felhasználója

  • hozzászólhat már meglévő témákhoz, hozzászólását módosíthatja mindaddig, amíg az adott témában új hozzászólás nem érkezik;
  • témát nyithat a különböző rovatokban, nyitó hozzászólással és javasolt témaelnevezéssel indítványozhatja új téma megvitatását;
  • értékelheti mások hozzászólását.


1.7. A regisztrált felhasználó a fórumon bármilyen hozzászólás megjelentethet, de a nyilvánosság előtt csak a szabályzatnak megfelelő hozzászólás maradhat, az e szabályzattal ellentétes hozzászólásokat a moderátorok törölhetik.

1.8. A regisztrált felhasználó véleményével és pontozásával értékelheti a hozzászólásokat, a hozzászólások összegzett pontjain keresztül pedig az egyes hozzászólókat, témákat és rovatokat.

1.8.1. Az értékelési lehetőség

  • általános (bárki egyéni regisztrált fórumhasználó értékelhet),
  • egyenlő (minden egyéni regisztrált felhasználónak havonta ugyanannyi felhasználható pontja van),
  • titkos (a fórum használói és üzemeltetői csak a pontozás tényét ismerik, de azt nem, hogy valamely felhasználó valamely véleményt pozitívnak vagy negatívnak minősített-e).

1.8.2. Az egyes hozzászólások értékelhetősége 6 nap után automatikusan megszűnik.

1.8.3. Egy hozzászóló havonta maximum 200 alkalommal pontozhatja fórumtársai hozzászólásait – egy hozzászólást egy alkalommal.

1.9. Egy természetes személynek nem lehet több, és több személynek – kivéve az akkreditált szolgáltatókat – nem lehet egy azonosítója. Az ügyfélkapuhoz tartozó felhasználónév és a jelszó mással történő megosztásának veszélyeit az azonosítókat és ezen keresztül a jogosultságot mással megosztó felhasználó viseli.

Ha regisztrált felhasználó felhasználónevét és jelszavát megfelelő meghatalmazás nélkül a felhasználótól eltérő személy használja, az több jogszabályba ütközhet, pld.:

  • névviselési sérelem (1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről – a továbbiakban: Ptk. - 77. § (4)),
  • személyhez fűződő jogok megsértése, levéltitok megsértése, visszaélés magántitokkal vagy üzleti titokkal (Ptk. 81. § (1))
  • magántitok jogosulatlan megismerése (1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről – a továbbiakban: Btk. - 178/A. §),
  • számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény (Btk. 300/C. §)

1.10. Akkreditált szolgáltatók

1.10.1. Akkreditált szolgáltató lehet bármely közigazgatási hatóság, közfeladatot ellátó szerv, továbbá bármely szervezet, intézmény, vállalkozás, ezek szervezeti egységei, vezetői és megbízottjai, amennyiben közszolgáltatást nyújtanak.

1.10.2. Az akkreditált szolgáltatót közvetlenül a fórum működtetője akkreditálja, megjelenő nevének és email-címének rögzítésével, felhasználónevének és jelszavának átadásával.

1.10.3. Az akkreditált szolgáltató által nyitott témában közzétett hozzászólásokról a rendszer automatikus értesítést küld az akkreditált szolgáltatónak.

1.10.4. Az akkreditált szolgáltatónak nincs értékelési joga.

Ugrás vissza Ugrás vissza...