Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Cégkapu

Cikk:

A CÉGKAPURÓL

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) értelmében 2018. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek számára az egyes állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségen történő dokumentumküldés/fogadás.

Ennek megvalósítására biztosítja az állam a gazdálkodó szervezetek számára a cégkapu-szolgáltatást. A 2017. január 1-jén már létező gazdálkodó szervezeteknek a hivatalos elérhetőségüket be kell jelenteniük 2017. év végéig a Rendelkezési Nyilvántartásba, mely a cégkapu-regisztrációval tehető meg.

A Cégkapu megkönnyíti a gazdálkodó szervezetek számára az ügyintézést, ugyanis a közigazgatási ügyek jelentős része teljesen elektronikus formában lesz majd intézhető.

A SZOLGÁLTATÁSRÓL

A Cégkapu egy elektronikus tárhely a gazdálkodó szervezetek számára, ahol minden érintett és arra jogosultsággal rendelkező személy egy helyen férhet hozzá az adott cég vagy szervezet hivatalos levelezéséhez. A Cégkapuban az adminisztrációt végző cégkapumegbízott a rendszer segítségével megadhatja, hogy kik azok, akik dokumentumokat küldhetnek és fogadhatnak.

A cégkapu-szolgáltatás a gazdálkodó szervezetek számára ingyenesen biztosít egy praktikus, könnyen kezelhető, hivatalos tárhelyet, dokumentumküldést és érkeztetést könnyítő megoldást a hagyományos papíralapú ügymenettel szemben, ezzel jelentős idő, energia, anyagi és humán erőforrást megtakarítva.

A Cégkapu segítségével a közigazgatási ügyintézésben megszűnik a papír alapú ügykezelés, valamint a jövőben lehetővé válhat nemcsak a közigazgatási, hanem az egyes szolgáltatók felé történő elektronikus ügyintézés is.

A cégkapu-szolgáltatás mobileszközökre optimalizáltan készül, így a céges hivatalos levelezéshez már mobileszközről is hozzá lehet majd férni, ezzel is növelve a használati szabadságot.

 

A REGISZTRÁCIÓ

A cégkapu-regisztráció megtehető a szervezet törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által is. A Cégkapu kezelésére a későbbiekben az adott gazdálkodó szervezetnél az erre felhatalmazott természetes személy (a továbbiakban: Cégkapumegbízott) vagy az általa regisztrált, a gazdálkodó szervezet által megbízott további felhasználók jogosultak (a továbbiakban: Ügykezelők).

A Cégkapu online, vagyis teljesen automatikus regisztrációját csak a cégnyilvántartásban szereplő cég esetén lehet alkalmazni. Az online-regisztráció további előfeltétele, hogy maga a cégképviselő, saját nevében eljárva végezze el a regisztrációt, ehhez Ügyfélkapuval, vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítóval kell rendelkeznie.

Az űrlapos regisztráció azon szervezetek esetében alkalmazható, ahol a regisztrációt végző személy nem szerepel a szervezet közhiteles nyilvántartásában, vagy ahol a választott cégforma "egyéb cégforma”. Az űrlap kitöltése szintén online módon történik, azonban a sikeresen beküldött űrlapot ügyintéző ellenőrzi és dolgozza fel a cégkapu-ügyintéző oldali alkalmazásában.

Az űrlaphoz kötelező jelleggel csatolni kell minden olyan hiteles dokumentumot, mely a cégkapu-regisztrációval érintett gazdálkodó szervezet képviseleti jogosultságainak ellenőrzéséhez szükséges.

A regisztrációval, valamint az űrlaphoz csatolandó dokumentumokkal kapcsolatban a Csatolt állományok menüpontban találhat részletes tájékoztatást.

A regisztrációt a https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html weboldalon kezdeményezhetik, Ügyfélkapu / Telefonos azonosítást követően.

Ugrás vissza Ugrás vissza...