Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Cégkapu

Cikk:

A CÉGKAPURÓL
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) értelmében 2018. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek számára az egyes állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségen történő dokumentumküldés/fogadás.
 
Ennek megvalósítására biztosítja az állam a gazdálkodó szervezetek számára a Cégkapu szolgáltatást. A 2017. január 1-jén már létező gazdálkodó szervezeteknek a hivatalos elérhetőségüket be kellett jelenteniük 2017. év végéig a Rendelkezési Nyilvántartásba, mely a cégkapu-regisztrációval tehető meg. 
 
A Cégkapu megkönnyíti a gazdálkodó szervezetek számára az ügyintézést, ugyanis a közigazgatási ügyek jelentős része teljesen elektronikus formában lesz majd intézhető. 
 
A SZOLGÁLTATÁSRÓL
 
A Cégkapu egy elektronikus postafiók a gazdálkodó szervezetek számára, ahol minden érintett és arra jogosultsággal rendelkező személy egy helyen férhet hozzá az adott cég vagy szervezet hivatalos levelezéséhez. A Cégkapuban az adminisztrációt végző cégkapumegbízott a rendszer segítségével megadhatja, hogy a cégből kik azok, akik dokumentumokat küldhetnek és fogadhatnak.
 
A cégkapu-szolgáltatás a gazdálkodó szervezetek számára ingyenesen biztosít egy praktikus, könnyen kezelhető, a hivatalos postafiókot, dokumentumküldést és érkeztetést könnyítő megoldást a hagyományos papíralapú ügymenettel szemben, ezzel jelentős idő, energia, anyagi és humán erőforrást megtakarítva.
 
A Cégkapu segítségével a közigazgatási ügyintézésben megszűnik a papír alapú ügykezelés, valamint a jövőben lehetővé válhat nemcsak a közigazgatási, hanem az egyes szolgáltatók felé történő elektronikus ügyintézés is. 
 
A cégkapu-szolgáltatás mobileszközökre optimalizáltan készül, így a céges hivatalos levelezéshez már mobileszközről is hozzá lehet majd férni, ezzel is növelve a használati szabadságot.
 
 
A REGISZTRÁCIÓ
 
A Cégkapu regisztráció megtehető a szervezet törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által is. A Cégkapu kezelésére a későbbiekben az adott gazdálkodó szervezetnél az erre felhatalmazott természetes személy (a továbbiakban: Cégkapumegbízott) vagy az általa regisztrált, a gazdálkodó szervezet által megbízott további felhasználók jogosultak (a továbbiakban: Ügykezelők).
 
A Cégkapu online, vagyis teljesen automatikus regisztrációját csak a cégnyilvántartásban szereplő cég esetén lehet alkalmazni. Az online-regisztráció további előfeltétele, hogy maga a cégképviselő, saját nevében eljárva végezze el a regisztrációt, ehhez Ügyfélkapuval, vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítóval kell rendelkeznie. 
 
Az űrlapos regisztráció azon szervezetek esetében alkalmazható, ahol a regisztrációt végző személy nem szerepel a szervezet közhiteles nyilvántartásában, vagy ahol a választott cégforma "egyéb cégforma. Az űrlap kitöltése szintén online módon történik, azonban a sikeresen beküldött űrlapot ügyintéző ellenőrzi és dolgozza a Cégkapu ügyintézői oldali alkalmazásában.
 
Az űrlaphoz kötelező jelleggel csatolni kell minden olyan hiteles dokumentumot, mely a cégkapu-regisztrációval érintett gazdálkodó szervezet képviseleti jogosultságainak ellenőrzéséhez szükséges.
A regisztrációval, valamint az űrlaphoz csatolandó dokumentumokkal kapcsolatban a Csatolt állományok menüpontban találhat részletes tájékoztatást. 
 
A regisztrációt a https://cegkapu.gov.hu/ weboldalon kezdeményezhetik, Ügyfélkapu/Telefonos azonosítást követően.
 
 
A GÉPI INTERFÉSZRŐL
 
Amennyiben a gazdálkodó szervezet már rendelkezik véglegesített cégkapu-regisztrációval és hivatalos ügyeinek intézése jelentős számú dokumentumot generál, lehetősége van gépi Cégkapu kiépítésére. 
 
A gépi interfész automatikusan, ügyintézői beavatkozás nélkül kezeli a dokumentumforgalmat, legyen szó akár letöltésről vagy küldésről, ezzel igazodva azon vállalatok és szervezetek igényeihez, amelyek hatékonyan és időtakarékosan szeretnének nagy mennyiségű dokumentumot továbbítani és fogadni Cégkapun keresztül.
 
A gépi interfész kialakításához benyújtandó csatlakozási kérdőív és a kiépítéshez szükséges interfész specifikáció a  honlapon érhető el.
 
Ugrás vissza Ugrás vissza...