Portál Navigáció


Portál al-navigáció


A Magyar Posta által nyújtott – elektronikus iratból hiteles papír alapú másolat készítése – KEÜSZ szolgáltatás a 2019.09.15. 14:30-tól 2019.09.15. 20:00-ig terjedő időszakban tervezett karbantartás miatt nem lesz elérhető.

Ezen időszak alatt a küldeménybefogadás művelete szünetel, de ez a hétfői (2019.09.16) napra vonatozó gyártást nem veszélyezteti, a beküldött küldemények még a 2019.09.15-i napon letöltésre és befogadásra kerülnek a HIBRID rendszerbe.

 

MORZSÁK

TARTALOM:Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer

Létrehozva: 2007. december 20.
Módosítás: 2010. május 19.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Célja: a lakásmaffia-tevékenység megszüntetése, az ingatlanokkal kapcsolatos visszaélések és a cégügyletekben tapasztalt jogsértések visszaszorítása.

A Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszert (rövidítve: JÜB), amely 2008. január 1-jétől működik, a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2007. évi LXIV. törvény értelmében hozták létre.

Ki és mire jogosult a JÜB használatával?

A jogszabály elektronikus úton biztosít adatigénylési célú hozzáférést egyes hatósági nyilvántartásokhoz:

 • az ügyvédek,
 • az európai közösségi jogászok,
 • a közjegyzők,
 • a közjegyző-helyettesek,
 • az önálló bírósági végrehajtók,
 • az önálló bírósági végrehajtó-helyettesek,
 • a megyei bírósági végrehajtók,
 • a megyei bírósági végrehajtó-helyettesek
 • felszámolóbiztosok részére.

Az arra jogosult felhasználók a JÜB rendszeren keresztül az ügyfeleik által bemutatott okmányon szereplő adatok megadásával adatot igényelhetnek különböző személyi és okmány-nyilvántartásokból, és az onnan kapott válasz alapján ellenőrizhetik ügyfelük személyi és lakcímadatait, illetve a jogügylet igénybevételéhez/nyújtásához bemutatott okmányuk érvényességét.

A közjegyzők és a bírósági végrehajtók emellett lekérdezhetik ügyfelük aktuális lakcímadatait, valamint megtudhatják, hogy ügyfelük tulajdonában milyen jármű van, illetve egy adott jármű milyen adatokkal szerepel a nyilvántartásban.

A JÜB rendszeren keresztül az egyes felhasználók az alábbi szolgáltatások igénybe vételére jogosultak:

Szolgáltatások (adatigénylési típusok)

Az adatigénylésre jogosult felhasználók

Személyazonosság- és okmányellenőrzés

- ügyvédek (amennyiben az ellenőrizendő személy adatai ellenőrzéséhez hozzájárult);

- közjegyzők;

- bírósági végrehajtók

Okmányellenőrzés

- ügyvédek;

- közjegyzők;

- bírósági végrehajtók

Jármű-nyilvántartási adatok igénylése

- közjegyzők;

- bírósági végrehajtók

- felszámolóbiztosok

Lakcím-tudakozódás

- közjegyzők;

- bírósági végrehajtók

 

Mi szükséges a JÜB használatához?

Az alkalmazást a jogosultak az alábbi feltételek együttes megléte esetén használhatják:

 • a jogügyleti törvényben előírt, a közjegyzői vagy bírósági végrehajtói szerepkört, illetve az ügyvédi kamarai tagságot is tartalmazó, minősített elektronikus aláírás megléte;
 • Ügyfélkapu-nyitás, amely elektronikus aláírás megléte esetén a ugyfelkapu.magyarorszag.hu internetes felületen vagy, ennek hiányában, a regisztrációs szerveknél (bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten) történő személyes megjelenéssel teljesíthető.
 • JÜB rendszer által biztosított on-line űrlap (webform) aláíró alkalmazás telepítése a felhasználó számítógépére (a JÜB portálon a megfelelő linkre kattintással ez automatikusan végrehajtódik).

 

JÜB rendszer elérése:

A JÜB rendszer az arra jogosult felhasználók által a http://www.nyilvantarto.hu internetes felületen érhető el, a Jogügyletek biztonsága ikonra kattintva.

Az ellenőrzésben érintett nyilvántartások:

A felhasználók - a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2007. évi LXIV. törvény (Jbt.) alapján - a JÜB rendszeren keresztül a következő nyilvántartások megkeresésével végezhetnek adatellenőrzést:
A Belügyminisztérium kezelésében lévő:

 • személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL),
 • személyazonosító igazolvány-nyilvántartás (SZIG),
 • lakcímigazolvány-nyilvántartás (LIG),
 • vezetői engedély-nyilvántartás (VEN),
 • útlevél-nyilvántartás (UTL),
 • járműnyilvántartás (JÁRMŰ),

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) kezelésében lévő:

 • idegenrendészeti személyiadat- és lakcímnyilvántartás (ISZL),
 • az úti okmányuk, illetve személyazonosító okmányuk elvesztését bejelentő EGT-állampolgárok és családtagok nyilvántartása (elveszett külföldi okmányok nyilvántartása).

Az adatszolgáltatás költségei

A különböző nyilvántartásokból történő adatszolgáltatásokért a nyilvántartásokra vonatkozó ágazati jogszabályokban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Ez alól az idegenrendészeti nyilvántartás jelent kivételt. Az idegenrendészeti nyilvántartásból szolgáltatott adatok esetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 28. §-nak (1) bekezdésében foglaltakat („Az államigazgatási eljárási cselekményért az e törvényben megállapított illetéket kell fizetni.”) kell alkalmazni.

A JÜB rendszerből történő adatigénylések esetében az egyes nyilvántartásokból történő adatszolgáltatásokért a díjrendeletekben meghatározott, különböző összegű díjakat, míg az idegenrendészeti nyilvántartásból az Itv.-ben meghatározott mindenkori eljárási illetéket kell fizetni.

A bírósági végrehajtók, felszámolóbiztosok mentesülnek mind a díj- mind az illetékfizetés alól.

A közjegyzőket a díjrendeletek mentesítik a díjfizetés alól. Mentesítő rendelkezés hiányában azonban az idegenrendészeti nyilvántartásból történő adatszolgáltatásért illetéket kell fizetniük.

Az ügyvédek sem a díjrendeletek, sem az illetéktörvény alapján nem élveznek mentességet, ezért ezen személyi kör minden egyes nyilvántartásból történő adatszolgáltatásért fizetni köteles.

A JÜB adatszolgáltatásért az adatigénylőnek utólag, a hatóság által kibocsátot elszámolás alapján kell fizetnie.

A különböző nyilvántartásokból történő adatszolgáltatásokért fizetendő díjtételek a vonatkozó jogszabályok értelmében az alábbiak szerint alakulnak:

JÜB számlázással kapcsolatos díjtáblázat és információk

Ha elakad a JÜB használatában

A szolgáltatással kapcsolatban kérdéssel vagy észrevétellel fordulhat az alábbi szervekhez:

Az ügyfélkapu szolgáltatással kapcsolatban a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központot, amely segítséget nyújt a nap 24 órájában telefonon, a 1818-as zöldszámon (helyi tarifával hívható, külföldről hívható telefonszám: +36 (1) 550-1858); e-mailen, a 1818@1818.hu címen, interneten, a segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu vagy a honlapon.

Ugrás vissza Ugrás vissza...