Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Hogyan létesíthet a külföldön élő magyar állampolgár tartózkodási helyet?

Létrehozva: 2006. április 3.
Módosítás: 2010. május 10.
Forrás: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A nyilvántartásba vett külföldön élő magyar állampolgár lakóhelyeként az általa bejelentett külföldi ország, település és lakcím (postacím) kerül bejegyzésre. A nyilvántartásba felvett külföldön élő magyar állampolgár – személyazonosításra alkalmas okmányával (pl.: útlevél), lakcímigazolványával és a lakcímjelentő lap kitöltésével – Magyarországon tartózkodási helyet létesíthet a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnél.

A lakcímjelentő lapot a szállásadónak is alá kell írnia!
 
A külföldön élő magyar állampolgár, amennyiben nem tartozik a nyilvántartás hatálya alá, bármikor kérheti a konzuli hivatalnál, illetve a Központi Hivatalnál, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás (ismét) tartalmazza az adatait, adatváltozásait.
 
A nyilvántartási eljárásban a külföldön élő polgár magyar állampolgársága érvényes útlevéllel, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvánnyal igazolható. Egyéb személyi adatait útlevéllel vagy az útlevél kiállításának alapjául szolgáló okiratokkal, családi állapota tekintetében személyes nyilatkozatával is igazolhatja.
 
Nyilvántartásba vételét követően - lakcímjelentő lap kitöltésével – Magyarországon tartózkodási helyet létesíthet a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnél.
A lakcímjelentő lapot a szállásadónak is alá kell írnia!
 
A magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező, külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vett személy a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnél is kérheti az adatai törlését, bejelentheti az adatváltozását, megteheti vagy visszavonhatja az adatszolgáltatást korlátozó nyilatkozatát

Ugrás vissza Ugrás vissza...