Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Hogyan kell bejelenteni a külföldön történő letelepedés szándékát?

Létrehozva: 2006. április 3.
Módosítás: 2010. május 10.
Forrás: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett jogállású, EGT tartózkodási engedélyes vagy szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személy azt a tényt, hogy a Magyar Köztársaság területét külföldi letelepedés szándékával elhagyja, illetve hazájába visszatér köteles a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, vagy a külképviseleti hatóságnál Lakcímjelentő lapon bejelenteni.

A Vhr. 41/A. §-a értelmében a kiskorú gyermek külföldi letelepedési szándékának bejelentéséhez a szülőnek, törvényes képviselőnek csatolnia kell a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 77.§ (3) bekezdése szerinti gyámhatósági jóváhagyást is!

A Magyar Köztársaság területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár – bejelentésével egyidejűleg – a jegyzőnek vagy a külképviseleti hatóságnak nyilatkozik arról, kívánja–e vagy sem, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként továbbra is tartalmazza az adatait. Egyidejűleg köteles leadni a birtokában lévő személyazonosító igazolványát és lakcímigazolványát.
Amennyiben nem kéri adatai további kezelését, akkor adatai a nyilvántartás aktív állományából törlésre kerülnek.
Amennyiben a Magyar Köztársaság területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár kéri adatai további kezelését „külföldön élő magyar állampolgárként”, kérelmét írásba kell foglalni.
A nyilvántartásba vételét követően az állampolgárt a jegyző új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvánnyal látja el, melynek birtokában a Magyar Köztársaság területén tartózkodási helyet létesíthet. A nyilvántartásba vételi eljárás illetékköteles.
 
A külföldön letelepedett magyar állampolgár továbbra is jogosult magyar útlevél igénylésére és használatára, és bármikor jogosult hazalátogatni (beutazni), illetve Magyarországon hazatérni (hazatelepülni) és ezt követeően lakóhelyet létesíteni).
 
A magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező, külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vett személy a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnél is kérheti az adatai törlését, bejelentheti az adatváltozását, megteheti vagy visszavonhatja az adatszolgáltatást korlátozó nyilatkozatát
 
A külföldön élő magyar állampolgár bármikor kérheti a konzuli hivatalnál, illetve a Központi Hivatalnál, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás (ismét) tartalmazza az adatait, adatváltozásait.

Ugrás vissza Ugrás vissza...